IL·LUSTRACIÓ 
 
OBJECTIUS: Aconseguir una sòlida base de dibuix, domini de les diferents tècnciques de color i un millor coneixement del sector professional. 

Curs destinat a joves i adults.DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS:

 

L'Objectiu del primer any es donar a l'alumne les eines necessàries per enfrontar-se al treball d'un il·lustrador professional.

El segon any s'incideix en els coneixements adquirits en el primer any, per iniciar l'aprenentatge de l'us de les tècniques de color, guiant a l'alumne en el procés d'acabat final i professional d'una obra gràfica.

 

PROGRAMA 1r CURS: dimecres de 17:30h. a 19:30 h

 

 • TÈCNICA: Teoria i pràctica sobre la figura, espai iluminació, composició i tècniques d'expresió visual.

 • PROCESOS: 

  • Desembolupament de la tècnica.

  • Creativitat, recolzada amb la documentació.

  • Treballs relacionats amb les matèries ensenyades.

  • Tècniques i materials: Esbós, grafit, tinta, aiguades, llapis...

 

PROGRAMA 2N CURS: Dimecres de 17:30 h. a 19:30 h.

 

 • DIBUIX: Aprofundir amb el dibuix, afegint aspectes fonamentals de moviment, composició i perspectiva. I dedicarem més atenció al dibuix de model natural.

 • COLOR: Estudi i aprenentatge de les tècniques tradicionals i les tècniques digitals.

 • COLOR TRADICIONAL: Teoria i pràctica del color. Tècnciques amb llapis de color, aqüare·les, témperes, acrílics i mixtes..

 • PROJECTE. Tots els treballs estaran orientats per a la preparació i comnsecució d'un book professional.

 

DURADA DEL CURS

De 25 setembre a 20 Juny.

Dos cursos de 9 mesos.

2 hores setmanals.